VI HJÄLPER ER HELA VÄGEN TILL
BEKYMMERSFRI ELBILSLADDNING

Vi erbjuder många olika typer av lösningar för installation av laddstationer

Laddstationer är en viktig del för en framtid där elbilar dominerar vägarna. Genom att installera
­laddstationer på fler fastigheter främjas användningen av elbilar vilket bidrar till en mer hållbar ­framtid.
Laddstationer är en bra investering för fastighetsägare, eftersom det ökar ­fastighetens värde och drar
till sig elbilsägare som potentiella hyresgäster eller köpare.

Er hållbara laddlösning

Öppna laddlösningar för minimerad
inlåsningseffekt.

Enkel administration för
bekymmersfri elbilsladdning.

Fulladdade bilar varje dag med
minimerad effekt.

Anpassade laddlösningar efter
kundens behov.

Oberoende part gällande hårdvara
och mjukvara.

Intresserad av smartare elbilsladdning?