Brf Stubbarps Lycka laddar tillsammans!

Publicerat 2022-07-10

Brf Stubbarps Lycka i Viken med 21st laddare är klart för användning. Ett mycket intressant projekt som bevisar styrkan i vår lösning.

Förutsättningar och lösning för Brf Stubbarps Lycka:

De boende delar säkringar och abonnemang. Dessutom skall elbilsladdning ske från samma säkringar. Vi vill påstå att vi är unika med att kunna leverera en lösning som denna utan att skala upp elabonnemang och installation till orimliga kostnader. Vi har hjälpt föreningen med en laddlösning som tar hänsyn till förbrukad effekt vid varje given tidpunkt. Mellanskillnaden på effektabonnemang och förbrukad effekt på de olika fastigheterna mäts i realtid och registreras. Återstående effektkapacitet skickas till alla laddboxar som kommunicerar och laddar tillsammans. Föreningen nyttjar max kapacitet samtidigt som de kan vara trygga med att inga säkringar går. Med betallösning och support uppstår minimalt administrativt arbete för föreningens styrelse.

Mot en grön framtid genom LaddaTillsammans!