LADDSTATIONER

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

BRF

Laddstationer till brf – En projektanpassad lösning för era behov

Elbilar blir alltmer populära som ett hållbart och miljövänligt transportalternativ.
I takt med att fler medlemmar i bostadsrättsföreningar väljer elbilar, blir det allt viktigare att erbjuda pålitliga laddningsmöjligheter. Genom att installera laddstationer till er bostadsrättsförening skapar ni ett attraktivt och konkurrenskraftigt boende för era medlemmar samtidigt som ni bidrar till en grönare framtid.

Bostadsrättsföreningen förbereder elen och de boende köper egna laddboxar när behovet uppkommer. Rättvis och framtidssäkrat för alla.

Vi guidar er genom hela processen

Behovsavstämning innan platsbesök

LaddaTillsammans initierar en behovsavstämning för elbilsladdning innan platsbesök till bostadsrättsföreningen. Behovsavstämningen identifierar viktiga aspekter, effektiviserar det kommande platsbesöket och säkerställer en skräddarsydd laddlösning för era unika behov.

Platsbesök för bästa unika lösning

Ett platsbesök möjliggör en djupare förståelse för bostadsrättsföreningens unika situation. Platsbesöket ger oss möjlighet att utforma den mest passande lösningen. Baserat på era behov, kan vi skapa det optimala resultatet.

Lösningspresentation och offert

Efter platsbesök och analys av nuläget presenterar vi en skräddarsydd laddlösning och offert för er bostadsrättsförening. Vår ambition är att möta era behov för elbilsladdning och optimera kostnadseffektiviteten.

Projektstartmöte med installatör

Vid projektstartsmötet träffar bostadsrättsföreningen vår projektledare och installatör för att diskutera och planera installationen. Mötet säkerställer en smidig process, kvalitetssäkring och god kommunikation genom hela projektet.

Installation och återställning

Vårt team utför installationen av laddstationer noggrant och återställer allt till sitt ursprungliga skick efter projektets avslut. Vi strävar efter minimal påverkan på er fastighet och maximal tillfredsställelse med er nya laddlösning.

Uppkoppling, konfigurering och driftsättning

Vi ansvarar för uppstart, konfigurering och driftsättning av laddstationerna, säkerställer att de är redo för omedelbar användning för elbilsladdning. Vi prioriterar en sömlös övergång och stödjer er in i den nya elektriska eran.

Kontroll och dokumentation

Vi genomför grundliga kontroller och skapar dokumentation av laddstationerna för att säkerställa att de uppfyller alla krav för elbilsladdning och fungerar som avsett. Dokumentationen tjänar som en referenspunkt för framtida service och underhåll.

Utbildning och överlämning

Efter driftsättning genomför vi en utbildning och överlämnar laddstationerna till er. Vi ser till att ni har den kunskap och de verktyg ni behöver för att effektivt hantera och maximera användningen av er nya laddlösning för elbilar.

Intresserad av smartare elbilsladdning?

Vanliga frågor och svar

De möjliggör en elektrifierad framtid genom att erbjuda medlemmarna en praktisk och bekväm laddningsmöjlighet för sina elfordon. Detta kan öka fastighetens attraktivitet och värde, främjar hållbarhet och minskar koldioxidutsläppen.

Fördelarna inkluderar ökad fastighetsvärde, attraktivitet för medlemmar och potentiella köpare, minskad miljöpåverkan genom främjandet av elfordon.