LADDSTOLPAR

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Laddstolpar till brf – En projektanpassad lösning för era behov

I takt med att vi på laddatillsammans fortsätter att navigera mot en mer hållbar framtid, står det klart att övergången till elbilar är en central del i detta skifte. För bostadsrättsföreningar (BRF) innebär detta en unik möjlighet att leda utvecklingen mot gröna initiativ. Genom att investera i laddstolpar för brf skapar vi inte bara värde för nuvarande medlemmar utan även för framtida generationer.

Att införa laddstolpar i er brf är mer än bara en investering i infrastruktur; det är en investering i gemenskapen och i planeten. Vi förstår att detta kan verka som en utmaning vid första anblicken. Hur hanterar man kostnaden? Vilken teknik är mest lämplig? Hur planerar och implementerar man detta på bästa sätt? 

 

Vi guidar er genom hela processen

Behovsavstämning innan platsbesök

LaddaTillsammans initierar en behovsavstämning för elbilsladdning innan platsbesök till bostadsrättsföreningen. Behovsavstämningen identifierar viktiga aspekter, effektiviserar det kommande platsbesöket och säkerställer en skräddarsydd laddlösning för era unika behov.

Platsbesök för bästa unika lösning

Ett platsbesök möjliggör en djupare förståelse för bostadsrättsföreningens unika situation. Platsbesöket ger oss möjlighet att utforma den mest passande lösningen. Baserat på era behov, kan vi skapa det optimala resultatet.

Lösningspresentation och offert

Efter platsbesök och analys av nuläget presenterar vi en skräddarsydd laddlösning och offert för er bostadsrättsförening. Vår ambition är att möta era behov för elbilsladdning och optimera kostnadseffektiviteten.

Projektstartmöte med installatör

Vid projektstartsmötet träffar bostadsrättsföreningen vår projektledare och installatör för att diskutera och planera installationen. Mötet säkerställer en smidig process, kvalitetssäkring och god kommunikation genom hela projektet.

Installation och återställning

Vårt team utför installationen av laddstationer noggrant och återställer allt till sitt ursprungliga skick efter projektets avslut. Vi strävar efter minimal påverkan på er fastighet och maximal tillfredsställelse med er nya laddlösning.

Uppkoppling, konfigurering och driftsättning

Vi ansvarar för uppstart, konfigurering och driftsättning av laddstationerna, säkerställer att de är redo för omedelbar användning för elbilsladdning. Vi prioriterar en sömlös övergång och stödjer er in i den nya elektriska eran.

Kontroll och dokumentation

Vi genomför grundliga kontroller och skapar dokumentation av laddstationerna för att säkerställa att de uppfyller alla krav för elbilsladdning och fungerar som avsett. Dokumentationen tjänar som en referenspunkt för framtida service och underhåll.

Utbildning och överlämning

Efter driftsättning genomför vi en utbildning och överlämnar laddstationerna till er. Vi ser till att ni har den kunskap och de verktyg ni behöver för att effektivt hantera och maximera användningen av er nya laddlösning för elbilar.

Intresserad av smartare elbilsladdning?

Varför Laddstolpar i just Din brf?

Elbilar är framtiden. Med regeringens satsningar och det ökade medvetandet kring klimatförändringar, ser vi en snabb ökning av elbilars popularitet i Sverige. Detta innebär att efterfrågan på tillgängliga och tillförlitliga laddningspunkter kommer att fortsätta att växa. Genom att installera laddstolpar i er BRF möter ni denna efterfrågan och stärker er position som en modern och miljömedveten förening.

 

Vägen Framåt med Laddstolpar för BRF

Att implementera laddstolpar i er bostadsrättsförening är en process som kräver noggrann planering och överväganden. Vi rekommenderar följande steg för en smidig övergång:

Bedöm Behovet: Ta reda på hur många medlemmar i er förening som redan äger elbilar eller planerar att skaffa en inom den närmaste framtiden. Detta hjälper er att förstå omfattningen av ert projekt.

Planering och Installation: Från första konsultation till den färdiga installationen, är det viktigt att ha en tydlig plan och god kommunikation. Vi erbjuder expertis i varje steg för att försäkra att processen är så effektiv och problemfri som möjligt.

Informera och Utbilda: När laddstolparna är på plats, är det viktigt att informera medlemmarna om hur de används på rätt sätt. Kunskapsspridning är nyckeln till en lyckad integration av laddstolpar i er BRF.

Vi på laddatillsammans är här för att stötta er genom varje steg på resan mot en mer hållbar mobilitet. Genom att välja att installera laddstolpar i er BRF, tar ni ett viktigt steg mot framtiden. Kontakta oss idag för att starta er resa mot en grönare och mer hållbar framtid.

 

Vanliga frågor och svar

De möjliggör en elektrifierad framtid genom att erbjuda medlemmarna en praktisk och bekväm laddningsmöjlighet för sina elfordon. Detta kan öka fastighetens attraktivitet och värde, främjar hållbarhet och minskar koldioxidutsläppen.

Fördelarna inkluderar ökad fastighetsvärde, attraktivitet för medlemmar och potentiella köpare, minskad miljöpåverkan genom främjandet av elfordon.