Domstolsbeslut gör det enklare för samfälligheter!

Publicerat 2022-09-05

Mark och miljööverdomstolen har beslutat om att godta laddinfrastruktur för Råda Portars samfällighet utan ändrat anläggningsbeslut. Ett viktigt steg som underlättar för tusentals samfällighetsområden runt om i landet.

Vesterlins, ett kunskapsföretag inom fastighetsrätt har sammanfattat domen i länken nedan.

http://vesterlins.se/nyheter/mod-godtar-laddinfrastruktur

Niklas Hilding, VD på LaddaTillsammans tycker att "domslutet är ett stort steg i rätt riktning. Vi möter många samfälligheter i Sverige som är frustrerade över tiden, pengarna och ovissheten en ändring av anläggninsbeslut medför. Förhoppningsvis kan detta vägleda många liknande samfälligheter och underlätta installationen av laddboxar."