LADDSTOLPAR

SAMFÄLLIGHETER

I en tid där hållbarhet och teknologiska framsteg går hand i hand är det dags att ta ert samfällighets engagemang till nästa nivå.
Genom att erbjuda laddstationer för elbilar till er samfällighet skapar ni inte bara bekvämlighet för era medlemmar, utan ni tar även ett stort steg mot att forma en grönare och mer progressiv framtid.

Laddstationer för samfälligheter är ett utmärkt sätt att erbjuda bekvämlighet
och ­tillgänglighet för elbilsägare. De kan installeras på gemensamma platser som
­parkeringsplatser och ­garager, och de flesta modeller har flera laddportar för att
tillgodose behoven hos flera användare samtidigt. Installationen av laddstationer i
samfälligheter kan även öka fastighetens värde och bidra till en mer hållbar livsstil.

Vi guidar er genom hela processen

Ändring av anläggningsbeslut

Om det inte framgår i samfällighetens anläggningsbeslut (AL) att samfälligheten får syssla med laddning av fordon måste samfälligheten ansöka om en ändring av AL hos
Lantmäteriet. Vi kan guida er i processen och ge en kostnadsuppskattning för ändringen samt bistå med bra dokumentation. Efter det att medlemmarna godkänt en proposition om ändring av anläggningsbeslutet kan ni gå vidare till Lantmäteriet för denna ansökan.

Möjligheter med dagens infrastruktur

Alla samfälligheter har sina unika möjligheter att med befintliga ledningar möjliggöra laddning för de boende. Vår affärsmodell låter samfälligheter använda liten effekt för laddning av många fordon. Vi hjälper er att skräddarsy en lösning som passar just er samfällighet men många kan börja med den eldragning som redan finns. Ni kan använda er egen elektriker eller en av våra partners för att förbereda eldragningen som krävs till varje p-plats

Nya elledningar

För att framtidssäkra systemet rekommenderas att elledningarna byts ut över tid för att kunna växa i samband med att fler väljer laddbara bilar. Samfälligheten står för modernisering och nydragning av infrastrukturen. När denna investering har accepterats av medlemmarna är ni redo att ta klivet till att bli en modern samfällighet med laddmöjlighet för alla.

Installation av laddbox

Den boende ropar själv av en laddbox när dennes behov uppstår. Så länge garage- eller parkeringsplatsen följer den boendes bostad kan denne använda sig av ”grön teknik”-avdraget vilket täcker 50% av totalkostnaden för laddare och installation. LaddaTillsammans sköter avdraget och fakturerar den boende kostnaden efter avdrag.

Uppdelning av förbrukning

Eftersom samfälligheten står på elavtalet som används för laddning av elbilarna så hjälper vårt system till att räkna ut hur många kWh varje användare använt sig av. Här har föreningen möjlighet att själva välja det elpris (kr/kWh) som användarna ska betala. Det går även att lägga på en fast kostnad till föreningen om så önskas.

Fakturering av förbrukad el

I samband med att en laddare aktiveras ska användaren ladda ner laddappen i sin mobiltelefon. Här registreras ett betalkort ifrån vilket kostnaden för föregående månads elförbrukning dras. Enligt föreningens önskade intervall ställs en självfaktura ut till samfälligheten för förbrukningskostnaderna och eventuella tillägg föreningen valt att tillföra.

Intresserad av smartare elbilsladdning?

Varför Investera i laddstolpar för din samfällighet?

Övergången till elbilar accelererar, drivet av både miljömässiga och ekonomiska fördelar. Detta skift innebär att allt fler hushåll kommer att efterfråga tillgängliga laddmöjligheter. Genom att tidigt anpassa er samfällighet med laddstolpar, positionerar ni er som en attraktiv och framtidssäker plats för nuvarande och potentiella medlemmar.

Steg-för-Steg: Implementera Laddstolpar i Ert Område

Att ta beslutet att installera laddstolpar är början på en spännande resa mot att göra ert område mer hållbart och tillgängligt för elbilsägare. Vi rekommenderar att följa dessa steg för en lyckad implementering:

Utred Behovet: Starta med att kartlägga intresset och behovet av laddstolpar bland medlemmarna i er samfällighet. Detta ger en solid grund för projektets omfattning.

Välj Rätt Teknik: Marknaden för laddstolpar utvecklas ständigt. Vårt team på laddatillsammans.se kan vägleda er genom val av laddstolpar som passar just er samfällighets behov och budget.

Planering och Installation: En noggrant planerad installation är avgörande för ett framgångsrikt projekt. Vi bistår med expertis från start till mål för att säkerställa en smidig och effektiv process.

Kommunicera och Utbilda: Det är viktigt att hålla medlemmarna informerade om projektets framsteg och hur de nya laddstolparna ska användas. En välgenomtänkt kommunikationsplan är nyckeln till framgång.

På laddatillsammans är vi dedikerade till att stödja samfälligheter i övergången till en mer hållbar och eldriven framtid. Att installera laddstolpar är ett betydande steg i rätt riktning. Kontakta oss idag för att ta reda på hur vi kan hjälpa er samfällighet att bli en del av lösningen på framtidens utmaningar.

Vanliga frågor och svar

Laddstationer för elbilar blir allt viktigare i samfälligheter för att möta den ökande efterfrågan på elbilsladdning. Genom att installera laddstationer till samfälligheten kan ni erbjuda bekväm och tillgänglig laddningsinfrastruktur för era medlemmar och bidra till att minska koldioxidutsläppen.

Att ha laddstationer i er samfällighet kan öka fastighetsvärdet och locka fler potentiella köpare eller hyresgäster. Dessutom kan det minska trängselen vid allmänna laddstationer och göra det mer praktiskt för medlemmarna att ladda sina elbilar. Det kan också vara ett steg mot att främja hållbarhet och minska utsläppen i er samfällighet.