LADDSTATIONER

SAMFÄLLIGHETER

I en tid där hållbarhet och teknologiska framsteg går hand i hand är det dags att ta ert samfällighets engagemang till nästa nivå.
Genom att erbjuda laddstationer för elbilar till er samfällighet skapar ni inte bara bekvämlighet för era medlemmar, utan ni tar även ett stort steg mot att forma en grönare och mer progressiv framtid.

Laddstationer för samfälligheter är ett utmärkt sätt att erbjuda bekvämlighet
och ­tillgänglighet för elbilsägare. De kan installeras på gemensamma platser som
­parkeringsplatser och ­garager, och de flesta modeller har flera laddportar för att
tillgodose behoven hos flera användare samtidigt. Installationen av laddstationer i
samfälligheter kan även öka fastighetens värde och bidra till en mer hållbar livsstil.

Vi guidar er genom hela processen

Ändring av anläggningsbeslut

Om det inte framgår i samfällighetens anläggningsbeslut (AL) att samfälligheten får syssla med laddning av fordon måste samfälligheten ansöka om en ändring av AL hos
Lantmäteriet. Vi kan guida er i processen och ge en kostnadsuppskattning för ändringen samt bistå med bra dokumentation. Efter det att medlemmarna godkänt en proposition om ändring av anläggningsbeslutet kan ni gå vidare till Lantmäteriet för denna ansökan.

Möjligheter med dagens infrastruktur

Alla samfälligheter har sina unika möjligheter att med befintliga ledningar möjliggöra laddning för de boende. Vår affärsmodell låter samfälligheter använda liten effekt för laddning av många fordon. Vi hjälper er att skräddarsy en lösning som passar just er samfällighet men många kan börja med den eldragning som redan finns. Ni kan använda er egen elektriker eller en av våra partners för att förbereda eldragningen som krävs till varje p-plats

Nya elledningar

För att framtidssäkra systemet rekommenderas att elledningarna byts ut över tid för att kunna växa i samband med att fler väljer laddbara bilar. Samfälligheten står för modernisering och nydragning av infrastrukturen. När denna investering har accepterats av medlemmarna är ni redo att ta klivet till att bli en modern samfällighet med laddmöjlighet för alla.

Installation av laddbox

Den boende ropar själv av en laddbox när dennes behov uppstår. Så länge garage- eller parkeringsplatsen följer den boendes bostad kan denne använda sig av ”grön teknik”-avdraget vilket täcker 50% av totalkostnaden för laddare och installation. LaddaTillsammans sköter avdraget och fakturerar den boende kostnaden efter avdrag.

Uppdelning av förbrukning

Eftersom samfälligheten står på elavtalet som används för laddning av elbilarna så hjälper vårt system till att räkna ut hur många kWh varje användare använt sig av. Här har föreningen möjlighet att själva välja det elpris (kr/kWh) som användarna ska betala. Det går även att lägga på en fast kostnad till föreningen om så önskas.

Fakturering av förbrukad el

I samband med att en laddare aktiveras ska användaren ladda ner laddappen i sin mobiltelefon. Här registreras ett betalkort ifrån vilket kostnaden för föregående månads elförbrukning dras. Enligt föreningens önskade intervall ställs en självfaktura ut till samfälligheten för förbrukningskostnaderna och eventuella tillägg föreningen valt att tillföra.

Intresserad av smartare elbilsladdning?

Vanliga frågor och svar

Laddstationer för elbilar blir allt viktigare i samfälligheter för att möta den ökande efterfrågan på elbilsladdning. Genom att installera laddstationer till samfälligheten kan ni erbjuda bekväm och tillgänglig laddningsinfrastruktur för era medlemmar och bidra till att minska koldioxidutsläppen.

Att ha laddstationer i er samfällighet kan öka fastighetsvärdet och locka fler potentiella köpare eller hyresgäster. Dessutom kan det minska trängselen vid allmänna laddstationer och göra det mer praktiskt för medlemmarna att ladda sina elbilar. Det kan också vara ett steg mot att främja hållbarhet och minska utsläppen i er samfällighet.