Laddstationer till
samfällighet

Laddstationer för samfälligheter är ett utmärkt sätt att erbjuda bekvämlighet och tillgänglighet för elbilsägare. De kan installeras på gemensamma platser som parkeringsplatser och garager, och de flesta modeller har flera laddportar för att tillgodose behoven hos flera användare samtidigt. Installationen av laddstationer i samfälligheter kan även öka fastighetens värde och bidra till en mer hållbar livsstil.

Ändring av anläggningsbeslut

Om det inte framgår i samfällighetens anläggningsbeslut (AL) att samfälligheten får syssla med laddning av fordon måste samfälligheten ansöka om en ändring av AL hos Lantmäteriet. Vi kan guida er i processen och ge en kostnadsuppskattning för ändringen samt bistå med bra dokumentation. Efter det att medlemmarna godkänt en proposition om ändring av anläggningsbeslutet kan ni gå vidare till Lantmäteriet för denna ansökan.

Möjligheter med dagens infrastruktur

Alla samfälligheter har sina unika möjligheter att med befintliga ledningar möjliggöra laddning för de boende. Vår affärsmodell låter samfälligheter använda liten effekt för laddning av många fordon. Vi hjälper er att skräddarsy en lösning som passar just er samfällighet men många kan börja med den eldragning som redan finns. Ni kan använda er egen elektriker eller en av våra partners för att förbereda eldragningen som krävs till varje p-plats.

Nya elledningar

För att framtidssäkra systemet rekommenderas att elledningarna byts ut över tid för att kunna växa i samband med att fler väljer laddbara bilar. Samfälligheten står för modernisering och nydragning av infrastrukturen. När denna investering har accepterats av medlemmarna är ni redo att ta klivet till att bli en modern samfällighet med laddmöjlighet för alla.

Installation av laddbox

Den boende ropar själv av en laddbox när dennes behov uppstår. Så länge garage- eller parkeringsplatsen följer den boendes bostad kan denne använda sig av ”grön teknik”-avdraget vilket täcker 50% av totalkostnaden för laddare och installation. LaddaTillsammans sköter avdraget och fakturerar den boende kostnaden efter avdrag.

Uppdelning av förbrukning

Eftersom samfälligheten står på elavtalet som används för laddning av elbilarna så hjälper vårt system till att räkna ut hur många kWh varje användare använt sig av. Här har föreningen möjlighet att själva välja det elpris (kr/kWh) som användarna ska betala. Det går även att lägga på en fast kostnad till föreningen om så önskas.

Fakturering av förbrukad el

I samband med att en laddare aktiveras ska användaren ladda ner laddappen i sin mobiltelefon. Här registreras ett betalkort ifrån vilket kostnaden för föregående månads elförbrukning dras. Enligt föreningens önskade intervall ställs en självfaktura ut till samfälligheten för förbrukningskostnaderna och eventuella tillägg föreningen valt att tillföra.

    Kontakta oss

    Hör av dig vid frågor eller funderingar.