Så installerar ni laddstolpar i er bostadsrättsförening

Publicerat 2023-10-23

Att installera laddstationer i en BRF behöver inte vara en komplicerad och tidskrävande process!

Elbilarnas popularitet fortsätter att bryta nya rekord i Sverige. 2021 blev ett märkbart år då vi bevittnade en fördubbling av elbilsförsäljningen. Året därpå, i oktober 2022, nådde elbilsmarknaden en ny milstolpe när en av tre nya bilar som såldes var elbil. Denna starka tillväxt visar tydligt att svenskarna är redo för en grönare framtid, med renare och effektivare transportalternativ, detta trots en vikande konjunktur i Sverige. Denna trend blev ännu tydligare under sommaren 2023. Power Circle rapporterade (se nedan bild) att det nu finns över 500 000 laddbara bilar på de svenska vägarna. Med så många elbilar på vägarna växer naturligtvis behovet av tillförlitliga och tillgängliga laddningsstationer.   Men vad bör en styrelse i BRF (bostadsrättsförening) tänka på vid val av elbilsladdning?

Varför är val av partner viktigt?

Välja rätt partner för elbilsladdning kan vara utmanande givet laddmarknadens ungdom. Med LaddaTillsammans får ni en partner som ger skräddarsydda lösningar baserade på er BRF:s unika behov. Vi vet att framtida expansion kan bli nödvändig när fler boende väljer elbilar, och vi är förberedda för det. Vem hanterar kommunikationen när laddstolparna är i drift? Vi gör det, med ett personligt och pålitligt bemötande. Läs mer om oss här.

Er hållbara laddlösning från start till mål

Önskar er BRF en smidig, transparent och pålitlig process för installation och drift av laddstolpar? LaddaTillsammans står som er guide genom hela resan. Vi tar bort den administrativa bördan och erbjuder produkt- och tjänsteoberoende lösningar, så att ni kan fokusera på det som verkligen spelar roll. Starta processen genom att få en gratis offert.

LaddaTillsammans helhetslösning för er BRF

Vårt första steg är en noggrann genomgång av er förenings behov. Vårt löfte är att alltid erbjuda den mest hållbara laddlösningen, anpassad efter era specifika behov. Vår lösning förenklar för både BRF:en och dess boende, både under installationen och när det är dags att börja ladda.  

Framtidssäkra laddlösningar - utan administration för BRF

Med LaddaTillsammans är ordet "framtidssäkert" central. Vi uppdaterar kontinuerligt vår teknik för att säkerställa att den är i linje med den senaste standarden och expandera utifrån era behov. Vi erbjuder inte bara installation, utan även drift av laddstolparna, med en proaktiv driftövervakning och minimal administration för er BRF.

Smart och förmånlig elbilsladdning med LaddaTillsammans

Vi förstår att kostnadseffektivitet är nyckeln. Därför erbjuder vi laddning baserad på timpris, så att elbilsägare kan dra nytta av lägre elpriser vid vissa tidpunkter. Detta bidrar inte bara till kostnadsbesparingar, utan också till en grönare planet. Plats för bild på ladda tillsammans

Hur tar bostadsrättsföreningen del av “ladda bilen”-bidraget?

För bostadsrättsföreningar som överväger att investera i en framtida infrastruktur för elbilar, finns det statliga stödet "Ladda bilen" som erbjuds av Naturvårdsverket. Detta bidrag kan täcka upp till 50% av installationskostnaderna, med ett tak på 15 000 kr per laddplats. För ytterligare detaljer om bidraget och dess kriterier, rekommenderas ett besök på Naturvårdsverkets officiella hemsida. Plats för bild på naturvårdsverket. Här nedan följer ett antal punkter som kan vara extra viktiga för dig som bor i en bostadsrättsförening och ansöker om bidrag.     Efter ett beviljande av föransökan, har du nio månader på dig att slutföra åtgärden. Om åtgärden redan är slutförd, behöver du skicka in din ansökan om bidrag senast sex månader efter att installationen slutfördes. Har ni frågor eller tankar som ni vill lyfta för en diskussion? Besök oss gärna här för att ta kontakt.