LADDSTOLPAR

FASTIGHETSÄGARE

Laddstationer är en viktig del i framtiden för elektriska fordon. Som fastighetsägare kan du tillhandahålla laddning för dina hyresgästers elbilar och samtidigt visa på ditt företags hållbarhetsinitiativ. Installationen av en laddstation är en investering som kan leda till ökad efterfrågan på ditt fastighetsrum och öka dess värde på lång sikt. Kontakta en auktoriserad leverantör för att välja rätt laddstation och installation för ditt fastighetsbehov. Bli en del av den växande trenden med elektrisk mobilitet och ge dina hyresgäster en laddningsmöjlighet.

LaddaTillsammans Erbjuder:

Skalbara laddlösningar

Minimal administration
– flexibelt system där fastighetsägaren själv kan sätta pris.
Fast och/eller rörligt

Projektanpassade lösningar

Installation
Prisvärt i såväl installation som i den dagliga driften.

Utbildning
Vi utbildar er organisation i elbilsladdning.

Hårdvara
Minimalt arbete för installation och robust produkt.

Intresserad av smartare elbilsladdning?

AKTUELLT

Studie: 3 av 4 svenskar kräver laddlösning vid bostadsköp

Publicerat 2022-10-13

En Sifo-undersökning från laddoperatören Eways visar att tre av fyra svenskar vill ha en laddlösning
på plats när de inhandlar en ny bostad. Tre av tio är dessutom beredda att betala mer för bostaden om det går att ladda elbilen.

LÄS MER

Vanliga frågor och svar

Att erbjuda laddningsinfrastruktur för elfordon är fördelaktigt för fastighetsägare av flera skäl. Det ökar fastighetens attraktivitet och värde, kan generera extra intäkter genom användaravgifter, lockar miljömedvetna hyresgäster och hyresgäster med elfordon, och främjar hållbar mobilitet och minskar koldioxidutsläppen. Det är en investering som riktar sig mot en grönare och mer framtidssäkrad fastighetsportfölj.

Laddstationer för fastighetsägare har en positiv påverkan på fastighetens värde och attraktivitet. Den gör fastigheten mer attraktiv för elfordonsägare. Detta kan resultera i högre hyresintäkter eller fastighetsvärde och ge en konkurrensfördel på marknaden. Dessutom visar en satsning på laddningsinfrastruktur att fastighetsägaren är i framkant när det gäller hållbarhet och teknologi, vilket kan vara attraktivt för hyresgäster och köpare.